Upoznajte tim

 1.januar 2018.: Novi koordinator u Ambasadorima održivog razvoja i životne sredine

Posle sednice Saveta marta 2017. godine:

    PREDSEDNIK – Aleksandra Mladenovićviše o Aleksandri 

Aleksandra je drugi Predsednik od osnivanja “Ambasadora održivog razvoja i životne sredine” (od osnivanja udruženja do 2014. godine predsednica je bila Anđelka Mihajlov, a od 2014. do marta 2017. godine udruženje je bilo bez Predsednika, a ovlašćeno lice je bilo izvršni direktor)

 

  Predsednik Saveta – Dunja Prokic više o Dunji

Dunja je drugi Predsednik Saveta; od osnivanja je Predsednik Saveta bila Hristina Stevanović Čarapina.

 

Ustanovljen je NADZORNI ODBOR za FEE programe

 

Izabrana su dva nova počasna člana: Milena Tabasevic, MScDr Uros Rakic 

 

 

Eksperti iz članstvaForuma prijateljaForuma članova , Mreže partnera

 

Ranije….

Ovako smo počeli : Ambasadorke životne sredine maja 2004. godine