Preporučujemo

Preporučujemo:

–  tekstove , aktivnosti

–  konferencije

saznajte više o nama 

____________________________________

PREPORUČUJEMO TEKSTOVE i AKTIVNOSTI :

_____________________________________

Na nauci zasnovan tekst o klimatskim promenama, namenjen donosiocima odluka , tekstovi u celini ( posebno ističemo da je Ambasadorka održivog razvoja i životne sredine Prof Andjelka Mihajlov medju editorima Radne grupe II IPCC , dodatno, njen rad je citiran u IPCC dokumentu)

100 pitanja i odgovora za privrednike o Evropskoj uniji

2014. godina će biti važna: Ciljevi Održivog Razvoja se uobličavaju i odrediće procese na globalnom nivou u narednoj deceniji

Pročitajte Zakon o korišćenju i upotrebi voda koji je u Srbiji donet 1920. godine!!!!!!

_____________________________________

Početak ekološke kampanje „Gde je tvoj prag odgovornosti“. U cilju podizanja svesti javnosti  o značaju zaštite životne sredine, nizom aktivnosti u 25 opština na jugu i jugozapadu Srbije do kraja ove godine će biti sprovedena kampanja „Gde je tvoj prag odgovornosti?“. Među najvećim ekološkim problemima koji tište stanovnike ovih opština izdvajaju se odlaganje otpada, nemogućnost recikliranja i  zagađenje reka. Kampanja „Gde je tvoj prag odgovornosti?“ će obuhvatiti sledeće opštine: Blace, Žitorađu, Kuršumliju, Prokuplje, Bojnik, Vlasotince, Lebane, Leskovac, Medveđu, Crnu Travu, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Vranje, Preševo, Surdulicu, Trgovište, Ivanjicu, Novu Varoš, Novi Pazar, Priboj, Prijepolje, Rašku, Sjenicu i Tutin. Uz finansijsku pomoć Evropske unije i Vlade Švajcarske, kampanja se sprovodi preko Programa evropskog partnerstva sa opštinama – EU PROGRES, u saradnji sa konsultantskom agencijom Executive Group i udruženjem građana Generator iz Vranja.Saopštenje za medije_Početak ekološke kampanje ‘Gde je tvoj prag odgovornosti’

_____________________________________

Raspisan konkurs za učesnike Festivala nauke 2013 (decembar 2013)Festival nauke, najveći događaj u Jugoistočnoj Evropi koji se bavi promocijom nauke, poziva sve zainteresovane institucije, udruženja, organizacije i pojedince da se prijave za predstojeći četvorodnevni festival i da konkurišu sa zanimljivim sadržajima koje bi predstavili mnogobrojnoj publici. Konkurs je otvoren do 1. avgusta 2013. godine a najzanimljiviji, najedukativniji i inovativni programi biće predstavljeni na šestom Festivalu nauke koji se održava od 5. do 8. decembra u Beogradu. Svi zainteresovani mogu konkurisati za učešće u Festivalu nauke popunjavanjem formulara i slanjem na e-mail kontakt@festivalnauke.org

____________________________________

Inicijativa da se uradi nova strateška studija o uticajima, koju bi obavio nezavisan tim stručnjaka više disciplina, uključujući i one za biodiverzitet za kritične deonica autoputa E-763.  ….”Nažalost, istina je da je Studija o proceni uticaja izgradnje Deonice III autoputa E-763 na životnu sredinu (Institut za puteve CIP, 2007) sakrila Savinački hrast. Nema njega u studiji, kao što nema ni mnogih drugih prirodnih vrednosti koje popularni Koridor ugrožava. Štaviše, u istoj studiji navode se samo Uslovi zaštite prirode i životne sredine za izradu idejnog projekta za Deonicu VI (Lučani–Požega, Zavod za zaštitu prirode Srbije 888-206/05, od 30.06.2006), a ne i za kritičnu Deonicu III koja je predmet studije. To se u žargonu zove falš-studija i to tako treba da se kaže. Dovoljno je da se pogleda koje su struke izvođači studije, pa da se vidi da oni, i da su hteli savesno da rade, nemaju ekspertske kapacitete za izradu tako važnih poslova. A postoji i naopaka praksa da studije uticaja rade iste institucije koje rade i građevinske projekte, umesto da se to poveri nezavisnim stručnim institucijama

______________________________________

14 država Dunavskog sliva koje rade zajedno u okviru Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR) su odlučile da razviju „Vodeće principe za razvoj hidroenergije“U zajedničkom  dokumentu se preporučuje izostavljanje hidroenergetskog razvoja u posebno osetljivim delovima reka kao što su zaštićena područja, područja visoke ekološke vrednosti i gornji tokovi reka. Takođe, promoviše se adekvatno planiranje na nacionalnom i regionalnom nivou u svim delovima reka i u tom kontekstu adekvatno razmatranje ekoloških i kulturnih vrednosti. U smernicama se dalje ukazuje hidroelektranama na obavezno smanjenje negativnog uticaja na populacije riba i drugih slatkovodnih organizama što je više moguće i objašnjava se kako se ovo smanjenje može postići.

____________________________________________

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske je pokrenulo postupak razmene informacija u prekograničnom postupku Strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana upravljanja vodnim područjem Republike Hrvatske sa susednim državama. Kako se navedenim planom definišu određene aktivnosti koje bi mogle da imaju značajne uticaje na životnu sredinu na prostoru Republike Srbije, pozivaju se nevladine organizacije da komentarišu ova dokumenta (postavljeno 18. juna 2013. godine)

___________________________________________

Javno zagovaranje – Uspostavlja se “zelena stolica” u Odboru za zaštitu životne sredine Skupštine Srbije. U narednom periodu će biti formirana baza zainteresovanih organizacija. Zadatak ovih organizacija će biti da u saradnji sa drugim organizacijama pripreme predlog stava koji će po određenim tačkama dnevnog reda zastupati. Nakon sastanka izabrani predstavnik/ca će sve zainteresovane organizacije izvestiti o toku sastanka i o donetim odlukama.

____________________________________________

Konferencija EnE13 – U ime organizatora Regionalne konferencije “Životna sredina ka Evropi -EnE13“ koju ove godine organizujemo deveti put, želimo da Vas informišemo da će se konferencija održati  10 juna  2013. godine u Beogradu (u prostorijama PKS) , kao jedan od događaja u okviru obeležavanja UNEP Svetskog dana životne sredinekao i podrške približavanja Evropskoj uniji u sektoru životne sredine. Ove godine odabrana tematska oblast kao fokus je: životna sredina na lokaluPozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na konferenciji Životna sredina ka Evropi – EnE13, bilo tako što ćete pripremiti i prezentovati rad, ili doprineti kao slušalac i učesnik. Prijava za učešće sa ili bez rada, kao i slanje apstrakta, odnosno rada  je on-line, korišćenjem Emaila conference.ene13@gmail.comVažni datumi: Rok za dostavu prijave za učešće sa radom: 15. april, Rok za dostavu apstrakta – do 200 reči: 25.  april, Obavestenje autora o prihvatanju apstrakta: 6. maj. Rok za dostavu rada u celosti prema uputsvu za rad: 15. maj (3-6 strana, na engleskom jeziku ili na srpskom, odnosno nekom od jezika bivših jugoslovenskih republika uz apstrakt na engleskom jeziku), Obaveštetnje autora o prihvatanja rada: 27. maj, Rok za uplatu kotizacije po nižoj ceni: 27. maj, Drugi rok za uplatu kotizacije: 31. maj, Rok za dostavu prijave za učešće bez rada: 31. maj, Održavanje konferencije: 10. juni.  Kotizacija za učešće: Kotizacija uplaćena do 23.maja 2013.godine  iznosi 7000 din; Regularna cena kotizacije je 13.000 din. Uplatu izvrsiti na račun koji će vam na upit biti poslat Emailom od strane organizatora. Studenti su oslobođeni plaćanja kotizacije.

______________________________________________________________

Nadležnost i kapaciteti lokalne samouprave i organizacija civilnog društva za primenu evropskih standarda u oblasti životne sredine, 2012 , http://www.emins.org/sr/publikacije/knjige/12-lszs.pdf

Vodic kroz EU politike: zivotna sredina, 2010 , http://www.emins.org/sr/publikacije/knjige/11-vodic-kroz-eu-politike-zivotna-sredina.pdf

______________________________________________________________

BlueFlag

Beograd 2012. ima plazu sa medjunarodnom sertifikacijom kvaliteta „Plava zastava”

Grad Beograd, kao jedinica lokalne samouprave, je 24. juna 2011. godine prijavio kandidaturu plaze na Adi Ciganliji za medjunarodni eko-sertifikat Plava zastava. Prijava je predata Nacionalnom operateru za medjunarodni program Plava zastava, Udruzenju gradjana „Ambasadori zivotne sredine”. Nacionalni operater i Nacionalni ziri je nakon terenske provere i provere predate dokumentacije od strane JP „Ada Ciganlija” doneo pozitivnu odluku i istu prosledio Medjunarodnom ziriju za Plavu zastavu. Na sednici Medjunarodnog zirija za Plavu zastavu, odrzanoj 27.04.2012 godine u Kopenhagenu, doneta je odluka o dodeljivanju sertifikata „Plava zastava” za sezonu 2012. plazi na Adi Ciganliji.
Ovaj sertifikat se dobija za jednu kupalisnu sezonu i svake sezone se aplicira za obnavljanje istog, a zahteva visok standard za kupaliste, vodu za kupanje, zastitu zivotne sredine obale i priobalja. Proveravaju se kvalitet vode u jezeru, cistoca plaze, pristupacnost plaze osobama sa invaliditetom, odrzavanje infrastrukture, upravljanje otpadom, itd.
Dobijanjem ovog sertifikata, J.P. „Ada Ciganlija” preuzima na sebe odgovornost da cilju zadrzavanja ovog svetski priznatog sertifikarta uzlozi dodatne napore da se u narednom periodu očuva ostvani stepen uređenosti i dodatno unapredi sve sadržaje.
Turisti sirom sveta konsultuju sajt i znacajan broj njih se odlucuje za destinaciju koja ima medjunarodnu sertifikaciju kvaliteta.