EPPA Radna grupa OCD

NVO EU program partnerstva za životnu sredinu (EPPA) – EPPA Radna grupa organizacija civilnog društva (OCD)

– od februara 2020.- decembra 2022. websajt projekta https://eppanetwork.eu/

 

– učešće na EPPA regionalnom sastanku OCD iz oblasti životne sredine, 04.03.2020. Skopje, Severna Makedonija (EPPA Regional Meeting of the Environmental Civil Society Organizations)

traženi pripremni doprinos za regionalni sastanak, januar 2020.

prethodno

NVO Forum životna sredina i klima –  NGOs Environment and Climate Forum (ECF)

NVO Forum životna sredina i klima, kao komponenta  ECRAN  projekta pruža široke mogućnosti civilnom društvu da se uključi u proces pristupanja EU.

ECF predstavlja regionalnu mrežu odabranih NVO, koje u svojim zemljama predstavljaju kontaktne organizacije za saradnju sa drugim organizacijama, vladinim i drugim nevladinim institucijama, radi pobiljšanja dijaloga zainteresovanih strana u procesu pristupanja EU u sektoru životna sredina i klimatske promene.

Aktivnosti ECF regionalne mreže mogu se pratiti na sajtu ECRAN projekta.

___________________________________________________________________________________________________

od februara 2020.- decembra 2022. websajt projekta 

mart/april 2016 – Drugi godišnji sastanak, Brisel

April 2015 – Održan drugi pripremni sastanak regionalnog NVO Foruma životna sredina i klima (ECF) 

Novembar 2014 –Godišnji sastanak sa predstavnicima Evropske komisije u Briselu

Novembar 2014 – Prvi trening za regionalnu ECF mrežu: Tehnički aspekti procesa pristupanja EU

Novembar 2014 – Učestvovali smo na regionalnom treningu o potencijalnim NATURA 2000 lokacijama

Septembar 2014 – Prvi pripremni sastanak Foruma za zaštitu životne sredine i klime u Srbiji 

Maj 2014 – Prvi regonalni sastanak NVO Foruma životna sredina i klima (ECF):Budva, maj 2014

2. aprila 2014. godine Evropska komisija je završila evaluaciju prijavljenih NVO i objavila izbor  21 organizacije u ECF  (među njima i Ambasadore održivog razvoja i životne sredine).

NVO Forum životna sredina i klima (ECF) su po azbučnom/abecednom redu:

 1. Association of Young Ecologists of Niksic, Montenegro
 2. ATRC, Kosovo *
 3. CEKOR, Serbia
 4. Center for Climate Change – Skopje, FYROM
 5. Center for ecology and energy, BiH
 6. Center for Environment, BiH
 7. Center for environmental research and information Eco-sense, FYROM
 8. Co-PLAN Institute for Habitat Development, Albania
 9. Eco Movement Group Albania, Albania
 10. EDEN Center, Albania
 11. Environmental Ambassadors for Sustainable Development, Serbia
 12. Friends of the Earth Croatia, Croatia
 13. Instituti i Kosoves per Politika Zhvillimore, Kosovo *
 14. KADOS Kadikoyu Friends of Science Culture and Art Association, Turkey
 15. LIR Evolution, BiH
 16. Macedonian Green Center , FYROM
 17. Milieukontakt Macedonia, FYROM
 18. NGO Center for Protection and Research of Birds of Montenegro, Montenegro
 19. NGO Green Home, Montenegro
 20. TEMA, Turkey
 21. Young Researchers of Serbia, Serbia