Obaveštenja članovima

Sednica Saveta 22.april 2022. 

Sednica Saveta 4. decembar 2021.

Decembar 2020. – Sednica Saveta

Septembar 2019. –  Sednica Saveta

Vanredna sednica Saveta  3.decembar  2018. – Sednica Saveta održana je po predloženom dnevnom redu koji su delegati i aktivni članovi dobili uz poziv za sastanak. Nakon utvrđivanja kvoruma , pod tačkom 5 dnevnog reda, doneta je odluka o prestanku članstva Dunje Prokić radi narušavanja ugleda udruženja mešanjem svog aktivnog političkog angažovanja (odbornika u Skupštini grada Sombora) sa radom udruženja; delegati su upoznati i sa izjašnjavanjem Dunje Prokić o razlozima donošenja odluke.  Pod tačkom 6 dnevnog reda verifikovan je Pravilnik o vođenju knjige članstva, a u okviru tačke 7 dnevnog reda izabran je tim za evaluaciju ENV.net subgrantova, i nakon informacija koje je izložila predsednica i diskusije donet je set verifikacija i značajnih zaključaka.

mart 2018.- Sednica Saveta

Redovna sednice Saveta održana 9.marta 2017.

7. jula 2016. godine, u Kući ljudskih prava, održan je sastanak posvećen strategiji razvoja AOR, posebno usmereno na tematske oblasti i aktivnosti koje treba da budu u fokusu u narednom periodu. Definisani prioriteti su: projekti i FEE programi

30. oktobar 2015. – Sednica Saveta AOR

juli 2015. godine – AOR dobila poseban konsultativni status u UN ECOSOC

11. maj 2015. godine – Sastanak o strateškom planiranju daljih aktivnosti

2. mart 2015. godine – Sednica Saveta AOR 

10-12. februar 2015. godine – Radni sastanak-seminar AOR

26.decembar 2014. godine – Ad hoc sastanak članova Saveta AOR

12. septembar 2014. godine – Redovna sednica Saveta AOR

– 30. avgust 2014. godine: Radni sastanak radi dogovora o radu u aktuelnim projektima i programima

 

 

 

Osveženja u organizaciji rada AOR, januar 2014. godine

– Predsednica Saveta zakazala je vanrednu sednicu Saveta udruženja za 29. januar 2014. godine . Između ostalog na dnevnom redu su:  usvajanje Izveštaja o radu za 2013. godinu, usvajanje okvirnog plana rada za 2014. godinu, usvajanje zaključka po pismeno traženim izuzećima u skladu sa članom 10 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji rada i uslovima za imenovanje rukovodilaca, radi moguće situacije konflikta interesa, kao i  izbor ovlašćenog lica za zastupanje udruženja. Sav material  za sednicu Saveta članovi Saveta, kao i članovi Udruženja, mogu preuzeti u prostorijama Udruženja počev od dana 28.januara 2014. godine.

– U petak 6. decembra 2013. godine u 11h u Kancelariji AOR, održaće se prvi  sastanak oko dogovora u vezi organizovanja EnE14-ENV.net Konferencije, koja će se održati 5. juna 2014. godine u Beogradu

– Svakog petka od 11h do 14h u novembru i decembru 2013. godine održavaće se radni razgovori članova…..Mole se članovi da Emailom potvrde dolazak.

– 12. novembar 2013: dobrodošlica novim članovima 

 

 

 

 

 

 

Otvorena vrata za zainteresovane članove na temu  aktiviranja :  – 5. novembar 2013 (12:00 , Kancelarija AOR u Kosovskoj 17/V)

4. oktobra 2013. godine održana je redovna sednica Saveta udruženja

– Predsednica Saveta Prof dr Hristina Stevanović Čarapina, dana 15. septembra 3013. godine, zakazala je I Redovnu Sednicu Saveta Udruženja u 2013. godini, za 4. oktobar 2013. godine , u prostorijama Udruženja, ulica Kosovska 17 / V, Beograd, sa početkom u 11:30 časova. Predlažila je sledeći dnevni red: Utvrdjivanje kvoruma za održavanje sednice, Izbor zapisničara, po Statutu , utvrdjivanje liste sa pravom glasa za Savet ( obzirom da je u pitanju redovna sednica , utvrđuje se lista sa pravom gasa ) – u skladu sa Statutom, priprema  Predsednik udruzenja, Utvrdjivanje broja prisutnih, i broja koji su on-line glasali u skladu sa statutom, Usvajanje zapisnika sa sednice Saveta koja je održana 26.04.2013. godine  (4. vanredne sednice u 2013. godini), pripremio F.Jovanovic, Usvajanje predloga dnevnog reda za sednicu Saveta, Evidentiranje aktivnosti  (ENV.net, Eko-skole, Plava zastava, Deca iz dijaspore, prisustvo sastancima u zemlji i inostranstvu, dr.)u prethodnom periodu i detaljniji plan aktivnosti za naredni period (izvestioci: koordinatori I ucesnici aktivnosti ), Razmatranje predloga i Usvajanje Poslovnika o radu Nacionalnog Saveta za FEE programe (pripremila A.Mihajlov, nacionalni mentor za FEE programe), Usvajanje termin plana i cenovnika za sprovodjenje Programa Zeleni kljuc u Srbiji (pripremili Koordinator F.Jovanovic i asistent koordinatora P.Marinkovic), Usvajanje termin plana za sprovodjenje Programa EkoReporteri u Srbiji (priprema Izvrsna nacionalni koordinator Dragana Grujicic), Razmatranje predloga i isvajanje kriterijuma za pilot sprovodjenje programa EkoFakulteti (priprema: A.Mihajlov, M.Petrovic, D.Grujicic), Razmatranje predloga i usvajanje izmene cenovnika za Program Plava zastava (priprema A.Mihajlov), Utvrdjivanje datuma i tematskog fokusa za EnE14 konferenciju, Razmatranje predloga o raspisivanju internog konkursa za Koordinatora i Organizatora EnE14, Potvrda/Odluka o prijemu u članstvo za (prema članu 23. Statuta), priprema N.Zugic Drakulic, Razno. Sav material  za sednicu Saveta članovi Saveta, kao i članovi Udruženja, mogu preuzeti u prostorijama Udruženja počev od dana 2.oktobra 2013. godine. Pozivaju se članovi da prisustvuju sednici, a svi aktivni clanovi Saveta da, ukoliko su eventualno spreceni da prisustvuju, elekstronskim putem glasaju po tačkama dnevnog reda, u skladu sa Statutom i ostalim aktima Udruzenja.

– Usvojen finansijski izveštaj za 2012. godinu, i vanredni finansijski izveštaj na dan 1.2.2013. , na sednici Saveta udruženja koja je održana 26. aprila 2013. godine. Usvojen je takođe i Izveštaj o radu u 2012. godini.

– Informacija – Obaveštavaju se članovi strukovnog udruženja “Ambasadori održivog razvoja i životne sredine” da će se 4. vanredna sednica Saveta u 2013. godini održati 26. aprila u 11:30 u Kancelariji udruženja (ulica Kosovska 17, V sprat)

– Informacija – Na 3. vanrednoj sednici Saveta u 2013. godini (29. januara) odlučeno je da godišnja članarina u 2013. i 2014. godini iznosi 500 dinara.

Poziv – U postupku je validacija statusa  članova  iz udruženja građana “Ambasadori životne sredine -Environmental Ambassadors”. Pozivaju se svi članovi da dostave dokumentaciju potrebnu za potvrdu članstva (poziv postavljen 29. januara 2013. godine)

Informacija  – Vanredne Sednice Saveta  su održane 25. januara 2013. godine,  28. i 29. januara 2013. godine.

– Informacija –Obaveštavaju se članovi strukovnog udruženja „Ambasadori održivog razvoja i životne sredine“ da će se vanredna sednica Saveta održati 25. januara 2013. godine, sa početkom u 13:00 u Kancelariji udruženja (ulica Kosovska 17, IV sprat). Zainteresovani članovi Udruženja, koji nisu delegati, mogu prisustvovati sednici.