Poslovnik o radu Saveta

Na sednici Saveta oktobra 2013. godine usvojen je:

Poslovnik o radu Nacionalnog FEE saveta 

 

Na sednici Saveta, koja je održana  11. oktobra 2012. godine, usvojen je:

  • Poslovnik o radu Saveta

i data saglasnost na tekstove:

  • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji rada i uslovima za imenovanje rukovodilaca
  • Pravilnik o vodjenju knjige clanstva i korporativnih prijatelja
  • Pravilnik o dodeli priznanja, titula, sertifikata i diploma

koje je, u skladu sa Stautom, donela Predsednica 12. oktobra 2012. godine.