Ambasadori održivog razvoja i životne sredine

Ambasadori održivog razvoja i životne sredine

(Ambasadori održivog razvoja, AOR) je strukovno udruženje koje deluje u opštem interesu naučno-istraživačkog rada, kao i u javnom interesu u oblastima održivog razvoja, životne sredine i obrazovanja, kroz istraživanja, savetodavstvo, ekspertizu, inovacije, obrazovanje, promociju kulturnih vrednosti ...

Learn more about us
  • Rezultati Eko-paket kreativnog konkursa za 2016. godinu

    Rezultati Eko-paket kreativnog konkursa za 2016. godinu

    Eko-paket projekat održan je treću godinu zaredom u školskoj 2015/16 pod pokroviteljstvom kompanije Tetra Pak Production. U ovogodišnjem  Eko-paket projektu učestvovalo je 45 Eko-škola širom Srbije. Edukativne radionice o reciklaži održane su u 15 osnovnih i srednjih škola. Na kreativnom konkursu pristiglo je oko 800 radova iz 32 Eko-škole, koje su se takmičile u 3 [...]