Forum članova

Forum članova

 1. Aleksandra Mladenovic
 2. Biljana Leković Milojković
 3. Bojan Naćić
 4. Bojan Šešič
 5. Danko Aleksić
 6. Darko Kenig
 7. Dragana Grujičić
 8. Dunja Prokić
 9. Džemila Kratovac
 10. Ivana Čarapina
 11. Jadranka Ćirić
 12. Jasna Stepanov
 13. Jovana Dubajić
 14. Jovana Džoljić
 15. Luka Ilić
 16. Ljiljana Ćurčić
 17. Marina Marjanović
 18. Milena Tabašević
 19. Milica Momčilović
 20. Milica Petrović
 21. Milica Perić
 22. Milka Bogdanović
 23. Miloš Puđa
 24. Mioslava Krsmanović
 25. Mirjana Barbulović
 26. Nada Isailović
 27. Nela Cvetković
 28. Nenad  Čelarevič
 29. Pavle Pavlović
 30. Sandra Božić
 31. Sandra Radunović
 32. Snežana Milošević
 33. Sofija Nemet
 34. Tamara Vukov
 35. Tatjana Conev
 36. Una Stanimirović
 37. Žarko Bogatinović

Savet je 2013. godine doneo odluku o formiranju klubova: Forum članova i Forum prijatelja.

Forum članova  čine osobe koje su u nekom trenutku bile članovi AOR, a  nisu  istupile iz članstva po članu 23 niti su isključene iz članstva po clanu 24 Statuta, već im je samo smanjena aktivnost, kao i osobe koje rade na projektima AOR, a nisu podnele zahtev za učlanjenje.

U 2014. godini je bilo formiranje spiska. Možete nas i sami podsetiti da vas uključimo u spisak – pošaljite Email na office@ambassadors-env.com