Forum članova

Forum članova

 1. Aleksandra Mladenovic
 2. Ana Puđa
 3. Biljana Leković Milojković
 4. Bojan Naćić
 5. Bojan Šešič
 6. Danko Aleksić
 7. Darko Kenig
 8. Dijana Šarac
 9. Dragana Grujičić
 10. Dragana Petrovic
 11. Dragana Pudja
 12. Džemila Kratovac
 13. Filip Jovanović
 14. Hristina Stevanović Čarapina
 15. Ivana Čarapina
 16. Ivana Zaric
 17. Jadranka Ćirić
 18. Jasna Stepanov
 19. Jovana Dubajić
 20. Jovana Džoljić
 21. Luka Ilić
 22. Ljiljana Ćurčić
 23. Marina Marjanović
 24. Milena Tabašević
 25. Milica Momčilović
 26. Milica Petrović
 27. Milica Perić
 28. Milka Bogdanović
 29. Miloš Puđa
 30. Mioslava Krsmanović
 31. Mirjana Barbulović
 32. Nada Isailović
 33. Nataša Žugić Drakulić
 34. Nebojša Pokimica
 35. Nela Cvetković
 36. Nenad  Čelarevič
 37. Pavle Pavlović
 38. Predrag Simonović
 39. Sandra Božić
 40. Sandra Radunović
 41. Snežana Milošević
 42. Sofija Nemet
 43. Tamara Vukov
 44. Tatjana Conev
 45. Una Stanimirović
 46. Zora Dajić Stevanović
 47. Žarko Bogatinović

Savet je 2013. godine doneo odluku o formiranju klubova: Forum članova i Forum prijatelja.

Forum članova  čine osobe koje su u nekom trenutku bile članovi AOR, a  nisu  istupile iz članstva po članu 23 niti su isključene iz članstva po clanu 24 Statuta, već im je samo smanjena aktivnost, kao i osobe koje rade na projektima AOR, a nisu podnele zahtev za učlanjenje.

U 2014. godini je bilo formiranje spiska. Možete nas i sami podsetiti da vas uključimo u spisak – pošaljite Email na office@ambassadors-env.com