Forum članova

Forum članova

 1. Aleksandra Mladenovic
 2. Ana Puđa
 3. Biljana Leković Milojković
 4. Bojan Naćić
 5. Bojan Šešič
 6. Danko Aleksić
 7. Darko Kenig
 8. Dijana Šarac
 9. Dragana Grujičić
 10. Dragana Petrovic
 11. Dragana Pudja
 12. Džemila Kratovac
 13. Filip Jovanović
 14. Hristina Stevanović Čarapina
 15. Ivana Čarapina
 16. Ivana Zaric
 17. Jadranka Ćirić
 18. Jasna Stepanov
 19. Jovana Dubajić
 20. Jovana Džoljić
 21. Luka Ilić
 22. Ljiljana Ćurčić
 23. Marina Marjanović
 24. Milena Tabašević
 25. Milica Momčilović
 26. Milica Petrović
 27. Milica Perić
 28. Miljan Vinković
 29. Milka Bogdanović
 30. Miloš Puđa
 31. Mioslava Krsmanović
 32. Mirjana Barbulović
 33. Nada Isailović
 34. Nataša Žugić Drakulić
 35. Nebojša Pokimica
 36. Nela Cvetković
 37. Nenad  Čelarevič
 38. Pavle Pavlović
 39. Predrag Simonović
 40. Sandra Božić
 41. Sandra Radunović
 42. Snežana Milošević
 43. Sofija Nemet
 44. Tamara Vukov
 45. Tatjana Conev
 46. Una Stanimirović
 47. Vladimir Munitlak
 48. Zora Dajić Stevanović
 49. Žarko Bogatinović

Savet je 2013. godine doneo odluku o formiranju klubova: Forum članova i Forum prijatelja.

Forum članova  čine osobe koje su u nekom trenutku bile članovi AOR, a  nisu  istupile iz članstva po članu 23 niti su isključene iz članstva po clanu 24 Statuta, već im je samo smanjena aktivnost, kao i osobe koje rade na projektima AOR, a nisu podnele zahtev za učlanjenje.

U 2014. godini je bilo formiranje spiska. Možete nas i sami podsetiti da vas uključimo u spisak – pošaljite Email na office@ambassadors-env.com