Forum članova

Forum članova

 1. Aleksandra Mladenovic
 2. Ana Puđa
 3. Biljana Leković Milojković
 4. Bojan Naćić
 5. Bojan Šešič
 6. Danko Aleksić
 7. Darko Kenig
 8. Dijana Šarac
 9. Dragana Grujičić
 10. Dunja Prokić
 11. Džemila Kratovac
 12. Filip Jovanović
 13. Hristina Stevanović Čarapina
 14. Ivana Čarapina
 15. Jadranka Ćirić
 16. Jasna Stepanov
 17. Jovana Dubajić
 18. Jovana Džoljić
 19. Luka Ilić
 20. Ljiljana Ćurčić
 21. Marina Marjanović
 22. Milena Tabašević
 23. Milica Momčilović
 24. Milica Petrović
 25. Milica Perić
 26. Milka Bogdanović
 27. Miloš Puđa
 28. Mioslava Krsmanović
 29. Mirjana Barbulović
 30. Nada Isailović
 31. Nataša Žugić Drakulić
 32. Nebojša Pokimica
 33. Nela Cvetković
 34. Nenad  Čelarevič
 35. Pavle Pavlović
 36. Predrag Simonović
 37. Sandra Božić
 38. Sandra Radunović
 39. Snežana Milošević
 40. Sofija Nemet
 41. Tamara Vukov
 42. Tatjana Conev
 43. Una Stanimirović
 44. Zora Dajić Stevanović
 45. Žarko Bogatinović

Savet je 2013. godine doneo odluku o formiranju klubova: Forum članova i Forum prijatelja.

Forum članova  čine osobe koje su u nekom trenutku bile članovi AOR, a  nisu  istupile iz članstva po članu 23 niti su isključene iz članstva po clanu 24 Statuta, već im je samo smanjena aktivnost, kao i osobe koje rade na projektima AOR, a nisu podnele zahtev za učlanjenje.

U 2014. godini je bilo formiranje spiska. Možete nas i sami podsetiti da vas uključimo u spisak – pošaljite Email na office@ambassadors-env.com