SEKO – životna sredina i klimatske promene

Животна средина и климатске промене (јули 2014 –     )

Млади истраживачи Србије, Удружење “Инжењери заштите животне средине” УНЕКООП, Удружење за заштиту и развој окружења и градитељског наслеђа “Протего”, ЦЕКОР – Центар за екологију и одрживи развој