Finansijsko poslovanje

Godišnji finansijski  izveštaji podnose se nadležnim organima i usvajaju na sednicama Saveta. Od 2014., za svaku godinu, javno su dostupni na sajtu APR (http://www.apr.gov.rs/ ) ; prikaz 
Eksterna finansijska revizija za 2012. godinu – Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji, podzakonskih propisa donetih uz ovaj Zakon, Medjunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, Medjunarodnog standarda revizije i zaključenog ugovora, eksterni ovlašćeni revizor je izvršila reviziju projekta “Konsultacije i podrška pripremnom procesu Republike Srbije za RIO+20”, što je rezultiralo MIŠLJENJEM “da prezentovani podaci o organizaciji projekta i troškovi učinjeni u vezi tih aktivnosti, ne sadrže materijalno pogrešne iskaze, istinito i objektivno su prikazani prema postavljenim ciljevima programa i u granicama su programom predvidjenih parametara”. Izveštajem revizora članovi su upoznati na sednici Saveta.