AOR ranije

 

 ….na dan 14/08/2015…… Upravljački tim

Izvršna direktorka , pravni zastupnik organizacije   Aleksandra Mladenović
Izvršna direktorka   Nataša Žugić Drakulić
Predsednica Saveta   Hristina Stevanović Čarapina
Računovodstvo

Martina Vinković

Programi-projekti:
Nacionalni coordinator za Mlade EkoReportere, Koordinator za Eko-paket Milena Tabašević
Nacionalni koordinator za Zeleni ključ, koordinator međunarodne saradwe   Filip Jovanović
Nacionalni koordinator  za Eko-škole i Plavu zastavu

Aleksandra Mladenović

Koordinator konferencije Životna sredina ka Evropi, do 3.12.2018.
Nacionalni koordinator ENV.net projekta

Nataša Žugić Drakulić

Ostali ključni eksperti Zora Dajić Stevanović, Predrag Simonović, Danko Aleksić, Predrag MarinkovićEksperti iz članstvaForuma prijateljaForuma članova , Mreže partnera

 

Osobe bez izvršne funkcije:
Osnivači Anđelka Mihajlov, Sandra Radunović, Milica Petrović, Ana Puđa, Filip Jovanović, Hristina Stevanović-Čarapina
Počasna predsednica i Nacionalna mentorka FEE programa   Anđelka Mihajlov , (CV_AnMihajlov 08 2015 srpski 1 strana )

 

 ….i pre 2015. godine:
Eksperti dr  Natasa Zugic Drakulic, dr Predrag Simonovic, Filip Jovanović , Ana Puđa, MScdr Hristina Stevanovic Carapina, dr Andjelka MihajlovMilica Petrovic, MScSandra Radunović, MScdr Zora Dajić Stevanović, Aleksandra Mladenović, MScMilena Tabašević, MSc
Ostali organizacioni oblici u okviru organizacije:
Lice ovlašćeno za zastupanje:  Aleksandra Mladenović, od 19. marta 2015.godine (prethodno su lica ovlašćena za zastupanje bile Nataša Žugić Drakulić, 2014. i Anđelka Mihajlov, do 2014. godine)
 Izvršni direktori: Nataša Žugić-Drakulić i  Aleksandra Mladenović (u prethodnom periodu, do 2015. godine izvršne direktorkre su bile  Sandra Radunović i Milica Petrović)
Predsednik, sa funkcijom počasnog predsednika od 2014. godine, Anđelka Mihajlov
Predsednik Saveta, Hristina Stevanović Čarapina
 FEE Srbija timovi:
FEE Nacionalni mentor i savetnik (Anđelka Mihajlov), Kontakt: fee.serbia@ambassadors-env.com , andjelka.mihajlov@feeserbia.com
 Za medjunarodni Program Plava zastava(Nacionalni koordinator Aleksandra Mladenovic, Ekspert-asistent Nacionalnog koordinatora Nataša Žugić Drakulić, Asistent Milena Tabašević); bueflag@feeserbia.com
(Do novembra 2014. godine Nacionalni koordinator je bila Sandra Radunović)
 Za međunarodni Program Eko-škole (Nacionalni koordinator Aleksandra Mladenovic, od januara 2015. godine (prethodne nacionalne koordinatorke su bile Milica Petrovic i  Dragana Grujičić , Asistenti koordinatora Marina Marjanovic i Milena Tabasevic); ecoschools@feeserbia.com
 Za međunarodni Program Zeleni ključ (Nacionalni koordinator Filip Jovanović, Asistent Petar Marinković, operativni asistent Aleksandra Mladenovic); greenkey@feeserbia.com
 Za međunarodni program Mladi EkoReporteri (Nacionalni koordinator Milena Tabašević, asistenti do januara 2014. bile su Marina Marjanovic i Dragana Grujicic) ; yre@feeserbia.com
 Nacionalni  savet za programe međunarodne Fondacije za edukaciju za životnu sredinu ; secretariat@feeserbia.com
 Koordinator za konferenciju  , EnEConference@feeserbia.com
 Projektni timovi projekata
 SAICM i IPEN kontakt (tbd); office@ambassadors-env.com; secretariat@feeserbia.com
 ACUNS kontakt (Danko Aleksić);office@ambassadors-env.com; secretariat@feeserbia.com

EU, UNEP, UNDP, UNESCO, UN kontakt (Anđelka Mihajlov, Filip Jovanović); office@ambassadors-env.com; secretariat@feeserbia.com

Različite pojedinačne fotografije
 
 
Ovako smo počeli : Ambasadorke životne sredine maja 2004. godine