Statut

U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni glasnik RS«, br.51/09), na Osnivačkoj skupštini udruženja održanoj dana 3. februara 2012. godine u Beogradu, usvojen je Statut.  Na sednicama Saveta, održanim 28. januara 2013. godine i 2. aprila 2016. godine, usvojene su dopune Statuta.  AOR Statut 2016

Etički kodeks .