„Šume i život na zemlji“, u fokusu priprema za UNEA3