“Naučno-političko-poslovni forum UN o životnoj sredini” u okviru priprema za skupštinu Programa za životnu sredinu Ujedinjenih nacija