Ambasadori održivog razvoja na UNEA3 događajima u Najrobiju, Kenija