Aktuelni pozivi

januar 2018: Poziv za takmičenje u 2018. godini: postani (i ostani) Mladi eko-reporter! 

Stalno otvoreni pozivi za prijavljivanje/konkurisanje

 

 

Raniji konkursi

Februar 2017 :  Najava 13. regionalne Konferencije Životna sredina ka Evropi – EnE17: Obrazovanje o klimatskim promenama

Januar 2017:  Otvoren je konkurs za eko-reportere za 2017. godinu! 

Decembar 2016: UČESTVUJ U EKO-PAKET PROJEKTU I OSVOJI NAGRADU! 

Mladi Eko-reporteri (YRE) – KATEGORIJA MEĐUNARODNE SARADNJE

Besplatni ENV.net trening kursevi

Seminar/Okrugli sto – 28. oktobar 2015. u 12 h u Medija centru, za medije i NVO koji izveštavaju o poglavlju 27, odnosno životnoj sredini i klimatskim promenama u procesu pridruživanja EU . Ako ste zaintersovani, prijavite se na office@ambassadors-env.com  najkasnije do 25.10.2015. Novinarima će biti predstavljeno šta sve obuhvata Poglavlje 27, primeri iz prakse izveštavanja o ovoj problematici u našoj zemlji (u poređenju sa izveštavanjem u nekim drugim zemljama). Za učešće na seminaru neophodna je prethodna prijava za učestvovanje.

Promotivni paket za uključenje u program Zeleni ključ

Poziv za učešće na Konferenciji EnE15-ENV.net

Poziv eko-školama da učestvuju u projektu EKO-PAKET, rok za slanje radova je kraj aprila 2015. godine

 

Rok za prijavu je mart 20. april 2015. godine: Mladi EkoReporteri – takmčenje za 2015. godinu

 

Poziv za učešće na ENV.net besplatnom treningu: ”Pristup sredstvima iz EU fondova i implementacija politike zaštite životne sredine’ (“EU project design process and Implementation of environmental policy”) , rok 13. oktobar 2014. godine 

 

Besplatni ENV.net on-line kurs: DRUŠTVENE MREŽE, AKTIVIZAM I UČEŠĆE , rok 3. novembar 2014. godine

 

Poziv za aktivno učešće u Konferenciji Životna sredina ka Evropi – En14-ENV.net5.juni 2014. godine Beograd, Rok za dostavu prijave za učešće sa radom i apstrakta je 20. april 

 

Konkurs za finansiranje (subgranting) projekata ” Evropska unija: posmatramo i učimo da bi bili spremni”, rok za prijem kompletnih prijava je 28. februar 2014. godine do   23:59 sati.  Izabrani projekti 

 

Konkurs za Mlade EkoReportere za 2014. godinu