EkoReporteri: Poziv za takmičenje za 2015. godinu

Ove godine nagrađujemo Mlade EkoReportere !

Otvoren je konkurs za prijavu radova za nacionalno takmičenje za 2015. godinu. Pobedničke radove sa nacionalnog takmičenja, Nacionalni operater će poslati na međunarodno takmičenje. O samom programu Mladi reporteri za životnu sredinu – Mladi EkoReporteri možete pogledati više informacija.…. ( učestvovali smo : Sastanak nacionalnih koordinatora međunarodnog programa Mladi Eko-reporteri 2015. godine u Bukureštu)

Postoje sledeće kategorije, u kojima možete učestvovati :

Starosna kategorija

11-14 godina

15-18 godina

19-21 godina

Vrste radova
Članak

1 A

1 B

1 C

Fotografija ili fotografski esej

2 A

2 B

2 C

Video

3 A

3 B

3 C

Način prijavljivanja:  Preko linka  , pri čemu u PORUCI ispisujete sledeće podatke:

Prijavljujem se za aktivnost: Mladi EkoReporteri 2015 – takmičenje

Ime i prezime:                             Ime autora, ili imena više njih ako ih ima

Organizacija:                                Naziv škole autora, ili naziv grupe sa kojom se registruje
Email adresa:                              Autora koji prijavljuje rad za takmičenje, ili svih autora ukoliko ih je vise

Telefon:                                        Kontakt telefon autora

Vaša poruka:                               Podatak ukoliko autor ima trenutno prebivalište van Republike Srbije,

Link na kome je postavio svoj rad POTPUNO USAGLAŠEN SA INSTRUKCIJAMA IZ UPUTSTVA

Napomena ukoliko je imate, a smatrate da je od značaja

_____________________________________________

Pristigli radovi 2015

Pogledajte: Pristigli radovi 2014