Rezervišite datum 6. juni 2016. godine za učešće na konferenciji “Životna sredina ka Evropi”