Prijavite školu za međunarodni program Eko-škole

POZIV obrazovnim ustanovama da se prijave i postanu deo međunarodne mreže Eko-škola / Eko-univerziteta je OTVOREN

Prijava za uključivanje u Eko-skole

Uputstvo za sprovodjenje programa EKO-SKOLE  

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem e-mail adrese: ecoschools@feeserbia.com 

 

Poziv je stalno otvoren. Međutim, od datuma prijave zavisi u kom ciklusu / školskoj godini će se računati prijava – prijave za status Eko-škole dostavljaju  do 15. oktobra, do 15. februara ili do 15. maja svake godine ( pogledajte i više informacija o samom programu u Srbiji)