Projects Activities

augMENTOR – Horizon Europe Project

augMENTOR: Akcija istraživanja i inovacija na pedagoškom sistemu veštačke inteligencije  je finansiran od strane HORIZON-RIA HORIZON istraživačkih i inovacijskih akcija Evropske unije (HORIZON-RIA HORIZON-1-1-20-202-2-1) 01-05, Integracija novih tehnologija u obrazovanju i obuci) prema ugovoru o grantu (br. 101061509).

augMentor predlaže novi pedagoški okvir za dizajniranje i planiranje obrazovnih scenarija proširenih tehnologijom. Glavna specifikacija ove vrste obrazovne aktivnosti biće ugrađivanje tehnika veštačke inteligencije i analitike učenja. Pored toga, oni će se fokusirati na celokupni dizajn aktivnosti u učionici, uz stavljanje velikog naglaska na orkestraciju sa tačke gledišta nastavnika i, u isto vreme, korišćenje novih tehnologija kao moćnih kognitivnih alata za učenike i alata za donošenje odluka i prilagođavanja za nastavnike. Pored toga, imaće za cilj razvoj kognitivnih kompetencija/veština mišljenja višeg reda (dizajn i kritičko mišljenje, kreativnost, donošenje odluka, modeliranje, računarsko razmišljanje, itd.). Deo ovog istraživanja (pilot studije) obuhvatiće maloletne osobe, a posebno školsku decu od 8 do 18 godina. Studije će se odvijati u školama.

Trajanje: od 01. januara 2023. do 31.decembra 2025.)

augMENTOR partneri su iz Luksemburga, Grčke,  Nemačke, Irske, Francuske, Litvanije, Austrije, i AOR iz Srbije, sa pridruženim partnerom iz Velike Britanije.

Januar 2023. Akcija istraživanja i inovacija na pedagoškom sistemu veštačke inteligencije