Učešće na godišnjoj konferenciji EEB – Brisel, 13. maj 2024.