Godišnja skupština Evropskog biroa za životnu sredinu, Brisel, 14. maj 2024. godine