Nataša Žugić Drakulić

Arhus centar Novi Beograd – kako se uključiti?

Od novembra 2015. godine u okviru Mladih istraživača Srbije uspostavljen je Arhus centar Novi Beograd, peti Arhus centar u Srbiji, kao podsticaj primeni Arhuske konvencije i većem uključivanju građana u zaštitu životne sredine.  13. aprila 2016, , u Medija Centru u Beogradu, Arhus centar Novi Beograd, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, je organizovao okrugli sto pod nazivom […]

Regionalna konferencija : „Održivost FPA ” u Briselu

Regionalna konferencija : „Održivost FPA “ održana je u Briselu , 26-27 januara, 2016. Na konferenciji su predstavljeni svi IPA projekti  EuropeAid / 133642 / C / SER / Multi, sa posebnim fokusom na buduće planove i njihovu održivost , kao i održivost samih rezultata različitih aktivnosti projekata. ENV.net, kao jedan od 18 projekata koji […]