Konferencija Životna sredina ka Evropi, 6. juni 2016. u Beogradu