Arhus centar Novi Beograd – kako se uključiti?

Od novembra 2015. godine u okviru Mladih istraživača Srbije uspostavljen je Arhus centar Novi Beograd, peti Arhus centar u Srbiji, kao podsticaj primeni Arhuske konvencije i većem uključivanju građana u zaštitu životne sredine.  13. aprila 2016, , u Medija Centru u Beogradu, Arhus centar Novi Beograd, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, je organizovao okrugli sto pod nazivom „Kako se uključiti?“ o saradnja različitih aktera na zaštiti životne sredine u Beogradu.  Na ovom okruglom stolu, oko 30 predstavnika institucija i organizacija je razgovaralo o tome šta se može učiniti da bi se unapredila zaštita životne sredine u Beogradu. Za vise informacija pogledati  sajt  ili facebook stranicu .