Podržana nominacija Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

4. septembra 2013. godine u prostorijama Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u Novom Sadu, održan je sastanak Potkomiteta za MAB i klimatske promene Nacionalne komisije za UNESCO.
Na sastanku je, između ostalog, podržana  nominacija Prekogranicnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav , kao i inicijativa za proglašenje rezervata biosfere Deliblatska pescara. Više o sastanku se može naći na sajtu Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.
                                                                                                                                                                                                                                                                  Predlog za nominaciju je verifikovan na sastanku Nacionalne komisije za UNESCO, koja je održala 11. septembra 2013.godine u Ministarstvu spoljnih poslova.