UN konkurs za takmičenje crteža na temu “otpad od hrane”

UNEP je objavio poziv deci od 6 do 14 godina da učestvuju na 23. međunarodnom takmičenju crteža na temu otpad od hrane. Crteži treba da stignu u UNEP Regionalnu kancelariju do 15. marta 2014. godine. Detalji o Konkursu se mogu pogledati u brošuri 23rd Painting competition   .

Ambasadori održivog razvoja i životne sredine , kao UNEP akreditovana organizacija, promoviše ovaj konkurs da bi ohrabrili mlade iz Srbije da učestvuju. Posebno ohrabrujemo Eko-škole da se uključe.