Održan sastanak Nacionalnog saveta za FEE programe u Srbiji

Prva sednicu Nacionalnog saveta za programe međunarodne Fondacije za edukaciju za životnu sredinu (skraćeno: Nacionalni Savet za FEE programe) , održana u petak 6. septembra u 11h u prostorijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 

Nakon pozdravnog obraćanja pomoćnika ministra Prof. Ivice Radovića,  dat je prikaz programa (i funkcionisanja Saveta) od strane Nacionalnog mentora za FEE programe , kao i prikaz pojedninačnih programa od strane Nacionalnih koordinatora, odnosno njihovih asistenata.  Diskusija prisutnih članova Saveta je bila usmerenu na unapređenje funkcionisanja i rada.

Kako su članovi Saveta i članovi Nacionalnog žirija za Eko-škole, usvojeno je prvo dodeljivanje “Zelenih zastava” za Eko-škole u Srbiji:

– OŠ Drinka Pavlović, Beograd

– Vrtić “1001 radost” Beograd

– Vrtić “Pčelica” , Šetonje

Presentacije sa sastanka: FEE – National FEE Council Serbia , Eko-skole i reporteri , 2013_09_06_Plava zastava_Natasa , GreenKey – Prezentacija za FEE nacionalni savet

Informacija o sastanku Saveta i na sajtu medjunarodnog FEE