Akcija istraživanja i inovacija na pedagoškom sistemu veštačke inteligencije