Preporučujemo : Preuzmi odgovornost, budućnost je u tvojim rukama!

Prenosimo poziv Studentske organizacije AIESEC Srbija na Konferenciju 27. februara 2014. godine :

Cilj projekta „CSR Forum 2014lokalne kancelarije Singidunum je podizanje svesti mladih o važnosti ekologije, značaju reciklaže i održivom poslovanju kompanija. Projektom se pokušava skrenuti pažnja na postupke koji dovode do degradacije životne sredine, njeno nezdravo eksploatisanje i kako se takvo ponašanje može sprečiti i izlečiti. Uključivanje mladih i stvaranje bolje sredine za buduće generacije putem edukacije srednjoškolaca i studenata različitih fakulteta i profila je meta koju je projekat postavio pred sebe i ka čijem centru se već četvrtu godinu za redom uspešno kreće. Projekat se sastoji se od jednodnevne konferencije i propratnih aktivnosti. Ovogodišnja  konferencija održaće se 27. februara 2014. godine sa početkom od 10:30 u prostorijama Doma omladine Beograd. Učesnici konferencije imaće priliku da prisustvuju predavanjima na temu edukacije mladih aktivista, primeni društveno odgovornog poslovanja kompanija, razlikama između primenjene ekologije i zaštite životne sredine, razvijenosti reciklaže u Srbiji. Naravno, neizostavne su i radionice i to na temu socijalnog marketinga, kao i panel diskusija pod nazivom „CSR na delu“Propratne aktivnosti nakon projekta uključuju radionice po srednjim školama koje će se održavati tokom prve dve nedelje marta, kao i CSR dan koji će se održati krajem marta na kome će se biti puštene projekcije filmova o ekologiji za učenike beogradskih osnovnih škola. Konferenciji će prisustvovati i praktikatni iz inostranstva koji su u našu zemlju došli posredstvom AIESEC prakse i koji su se odlučili da vreme u Srbiji provedu organizujući upravo ovakav jedan projekat koji ima za cilj uticaj na svest celokupnog društva.  Posebnu zahvalnost dugujemo partnerima projekta – generalnom partneru Eurobank, generalnom edukativnom partneru – Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, Domu omladine Beograda i medijskom partneru projekta – TV Kopernikus.

 Studenti zainteresovani za učešće na konferenciji prijavu mogu popuniti na sledećem linku https://podio.com/webforms/7043548/541548

 Sve informacije o konferenciji mogu se pronaći i na sajtu http://aiesec.org.rs/csr2014/ . “