Najava značajnih konferencija u oblasti životne sredine

ICEEM 07 -Poziv za učešće na Konferenciji o iženjerstvu i menadžmentu životne sredine  (18-21 septembar 2013. ,Beč)

Rok za slanje proširenih apstrakta je 22. mart 2013. godine. Više o Konferenciji pogledajte na www.iceem.eu

_________________________________________

Regionalna konferencija “Životna sredina ka Evropi -EnE13“ , 10. juni  2013. godine u Beogradu (u prostorijama PKS) , kao jedan od događaja u okviru obeležavanja UNEP Svetskog dana životne sredinekao i podrške približavanja Evropskoj uniji u sektoru životne sredine. Ove godine odabrana tematska oblast kao fokus je: životna sredina na lokaluPrijava za učešće sa ili bez rada, kao i slanje apstrakta, odnosno rada  je on-line, korišćenjem Emaila conference.ene13@gmail.com

Rok za dostavu apstrakta – do 200 reči: 25.  april 2013. godine. Više na www.ambassadors-env.com

_________________________________________

Prva regionalna konferencije o Proceni uticaja na životnu sredinu – 18-21. septembar 2013., Zadar, Hrvatska , Više o konferenciji pogledajte na http://www.huszpo-konferencija.com/en

 ______________________________

The ISWA World Congress ,  7-11 October 2013, Beč, Austrija , više na http://www.iswa2013.org/EN/StartpageEN.aspx

_________________________________________

Sardinia 2013 – Medjunarodna konferencija o upravljanju otpadom i deponijama (30. septembar – 4. oktobar 2013, Kaljari, Italija) , 

Više o Konferenciji pogledajte na http://www.sardiniasymposium.it/

__________________________________________

The EurAsia Waste Management Symposium, 28-30 April 2014, Istanbul Turska

Prijem apstrakta je do 13. septembra 2013. godine. Više o konferenciji pogledajte na http://www.eurasiasymposium.com/index.php

__________________________________________