Projects

 • Hemikalije i rodna ravnopravnost

  Hemikalije i rodna ravnopravnost

  IPEN Gender and Chemicals Project – “Fostering female leadership: training women to address chemicals and waste in the public setting”. IPEN je 2020. godine odlučio da kreira nekoliko predavanja- kurseva o IPEN-ovoj platformi za učenje o određenoj dogovorenoj temi, u okviru IPEN projekta za rodnu ravnopravnost i hemikalije. Na osnovu iskazane stručnosti, AOR je izabran […]

 • WatSanPlan

  WatSanPlan

  WatSanPlan (Water and Sanitation Safety Planning in the Balkan Region: Albania, North Macedonia, Romania and Serbia ) Planiranje bezbednosti vode i sanitacija u regionu Balkana: Albanija, Severna Makedonija, Rumunija i Srbija, je projekat u saradnji sa WECF-om; AOR promoviše Plan u Srbiji, kroz proširenje i reviziju plana, obrazovne materijalae za poboljšanje kvalifikacija nastavnika i učenika […]

 • Cilj održivog razvoja 13 – Akcija za klimu; borba protiv klimatskih promena i njihovog uticaja u lokalnim zajednicama

  Cilj održivog razvoja 13 – Akcija za klimu; borba protiv klimatskih promena i njihovog uticaja u lokalnim zajednicama

  Projekat ima za cilj da se predstavnici mreže međunarodnog programa Ekoškole u Srbiji  aktivnije uključe u jačanje inicijative u borbi za ublažavanje klimatskih promena, posebno u lokalnim zajednicama kojima pripadaju, koristeći dosadašnje iskustvo i primere dobre prakse. U okviru projekta je izrada: Analize trenutne situacije vezano za Cilj održivog razvoja 13 – Akcija za klimu, […]

 • Klimatski paket

  Klimatski paket

  Klimatski paket je projekat adaptacije obrazovnog programa  “Klimatski paket” za škole u Srbiji, koje AOR, kao nosilac posla,  realizuje u saradnji sa organizacijama Mikser i Zlatiborski krug. Projekat je podržan od UNDP Srbija i UNDP IRH. “Klimatski paket” na srpskom jeziku je dostupan  Poziv za učešće na Trećoj regionalnoj konferenciji o obrazovanju za klimatsku akciju […]

 • Cirkularna ekonomija kao deo koncepta održivog razvoja društva

  Cirkularna ekonomija kao deo koncepta održivog razvoja društva

  Projekat je sufinansiran po javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine  u 2019. godini, od strane Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije Projekat: Cirkularna ekonomija kao deo koncepta održivog razvoja društva nastao je sa sa ciljem da se javnost informiše o vrednostima koncepta cirkularne ekonomije i predstave […]

 • Svet koji inspiriše

  Svet koji inspiriše

  Sakupljanje nepotrebnog i odbačenog  tekstila u Eko-školama. Sav sakupljeni materijal odlazi u Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom učenika u Somboru i na Umci, u Dom za lica ometena u razvoju „Srce u Jabuci“, gde će spretne ruke praviti „tihe knjige“, cegere, nakit, kecelje, prekrivače…. Kampanja „Svet koji inspiriše u Eko-školama“ traje do […]

 • Energetska efikasnost u Eko-školama

  Energetska efikasnost u Eko-školama

  U partnerstvu sa javnim preduzećem „Elektroprivreda Srbije“, pokrenut je projekat „Energetska efikasnost u Eko-školama“. Projekat ima za cilj podizanje svesti kod predškolaca, učenika osnovnih i srednjih škola, kao i studenata o važnosti i značaju energetske efikasnosti. Projekat se sastoji iz dva dela: Edukativnog – gde se učesnicima kroz kreativne radionice približava tema energetske efikasnosti Praktičnog […]

 • Eko-paket

  Eko-paket

  Priznanje: AOR aktivnosti uključene u Izveštaj EEA “Efikasnost resursa i kružna ekonomija u Evropi 2019. – još više od manje“ Pregled politika, pristupa i ciljeva, za Srbiju U školskoj 2019/20 program nije aktivan na nacionalnom nivou. Dodela Eko-paket nagrada za školsku 2018/2019. godinu: Cirkularna ekonomija na primeru upotrebljene Tetra Pak ambalaže Izabrani pobednicii Eko-paket kreativnog konkursa […]

 • Mapiranje reciklera

  Mapiranje reciklera

  Projekat Mapiranje reciklera i otkupljivača sekundarnih sirovina kroz međunarodni program Eko-škole (Mapiranje reciklera) podržan od strane Ministarstva zatite životne sredine Republike Srbije. Imajući u vidu dosadašnje iskustvo u radu sa Eko-školama, Ambasadori održivog razvoja i životne sredine prepoznali su potrebu da se razvije i unapredi svest stanovništva o razdvajanju otpada, uz pomoć samih Eko-škola, koje su […]

 • Životna sredina ka Evropi ( EnE )

  Životna sredina ka Evropi ( EnE )

  Projekat prati različite faze u procesu pristupanja Evropskoj Uniji.  Glavna aktivnost projekta je organizovanje i održavanje regionalne konferencije ” Životna sradina ka Evropi” (Environment to Europe – EnE) svake godine juna meseca u Beogradu. Konferencija je istovremeno jedan od zvaničnih dogadjaja kojim UN (UN Environment/UNEP) obeležava Svetski dan životne sredine. ____________________________________________________________ Dan zaštite životne sredine […]

Legend:
 • Active projects
 • Closed projects