Procena uticaja na održivi razvoj (SIA)

Procena uticaja na održivi razvoj (SIA) predstavlja pristup za istraživanje kombinovanih uticaja predloženih politika, strategija i akcionih planova na ekonomiju, socialnu pravdu i životnu sredinu. Glavni cilj SIA jeste poboljšanje performansi strategija održivog razvoja, planova, programa i politika kroz unapređenje pozitivnih i ublažavanje negativnih efekata, kao i sprečavanje prenosa uticaja negativnih efekata na buduće generacije. Ključni principi SIA su:

-Integrisanost aspekata održivog razvoja u postupak procene

-Prednost kvalitativnim metodam

-Učešće zainteresovanih strana

-Transparentnost i odgovornost

-Proporcionalna analiza

-Jasne granice odgovornosti

Koraci postupka procene uticaja na održivi razvoj sprovode se u okviru četiri faze:

Faza 1: Analiza značaja procene uticaja na održivi razvoj

– Faza 2: Nact

Faza 3: Analiza uticaja na održivi razvoj

Faza 4: Optimizacija najprihvaljivijih opcija

Reference organizacije:

Rio+20, Zelena ekonomija, Udruženje doprinelo izradi “Studije o dostignućima i perspektivama na putu ka zelenoj ekonomiji i održivom rastu u Srbiji” (2012); Projekat podržan od UNDP, u saradnji sa UNEP-om, i u koordinaciji Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije

Videti još referenci ( 12 )

Pojedinačne reference članova tima:

Prokic D, Mihajlov A; Stepanov J; Ćurčić Lj: Procena uticaja na održivi razvoj, Proceeding of paper: The Eight Regional Conference “Environmental for Europe”, Belgrade, 22-23 May 2012, pp. 39-45, ISBN 978-86-910873-6-4