Projects Activities

Rio+20 – doprinos u izradi dokumenta i učešće

Na Konferenciji UN o održivom razvoju, juni 2012. godine, Brazil, organizacija je učestvovala  u pripremnim aktivnostima i pratećim dogadjajima koji su organizovani.  “Ambasadori odrzivog razvoja i zivotne sredine”, akreditovana je od UN za ucesce na Konferenciji Ujedinjenih nacija o održivom razvoju Rio + 20.

U pripremnom periodu, organizacija “Ambasadori odrzivog razvoja I zivotne sredine” ukljucila se u nacionalne pripreme u Republici Srbiji, i nalazi se na spisku institucija koje su doprinele izradi  “Studije o dostignucima i perspektivama na putu ka zelenoj ekonomiji I održivom rastu u Srbiji” – zelena ekonomija u Srbiji.