Reference 2004-2011

 • E-ko-munikacioni standardi, 2011, projekat podrzan od Ministarstva zivotne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije
 • Podrška Sektoru za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći Kancelariji za Evropske integracije Vlade Srbije, za ostvarivanje partnerstva u cilju unapredjenja korišćenja međunarodne pomoći , 2011 –  , učešće kao jedna od vodećih OCD za sektor životna sredina i energetika, Više informacija  http://www.cdspredlaze.org.rs/
 • Ekološki otisak: analiza i obuka, projekat podrzan od UNESCO, 2011
 • Moguci aspekti zaštite životne sredine i upravljanje prirodnim resursima u funkciji ruralnog razvoja, podrzan kao savetodavni projekat u okviru “Projekta reforme poljoprivrede u tranziciji” Svetske banke , 2011, 2011/2012 , Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva I vodoprivrede Republike Srbije
 • Environment Forum, projekat podržan od EU
 • Analitičko istraživanje uticaja zagađenja vazduha na stanje populacije u izabranim urbanim lokacijama (Pančevo, Vršac, Bor) , (učešće u projektu u aspektu ispitivanja mišljenja gradjana na izabranim lokacijama o temi), projekat podrzan od ministarstava nadleznih za životnu sredinu i za nauku
 • Upravljanje opasnim otpadom, TAIEX DG Enlargement INFRA 32384 project, 2009
 • Reci DA za Palilulu, projekat podrzan od beogradske opstine Palilula
 • Menjaj navike – čuvaj Beograd!, projekat podrzan od Sekretarijata za zastitu zivotne sredine Beograda
 • Pogodi pravi ton, koristi ekološki bonton, projekat podrzan od beogradske opstine Vracar, Eko bonton 2
 • Regionalno zastupanje aktivnosti i kohezije zapadnog Balkana u oblasti životne sredine – skraceni naziv: REA, Projekat podrzan od Ambasade Holandije (2009-2011), REA projekat – neki od rezultata , Courses
 • Deca – čuvari opštine, projekat podrzan od beogradske opstine Vozdovac
 • Bezbednost životne sredine u lokalnoj zajednici – skraceni naziv: LES, projekat podrzan od OSCE Srbija , LES Brochure
 • Neka bude zdravo, neka bude zeleno, neka bude Evropski, projekat podrzan od NDI
 • Uključivanje NVO u Srbiji u Istraživanje obnovljivih izvora energije, projekat podrzan od EU
 • Moj Beograd – Moja životna sredina, projekat podrzan od Sekretarijata za zastitu zivotne sredine Beograda
 • Održivi razvoj i životna sredina u približavanju Evropskoj Uniji (2005-2007),2010,2011; Predsedavanje i organizovanje EnE Konferencija u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije (i drugim organima i organizacijama, zavisno od tematike)
 • Lokalno stratesko planiranje, projekat podrzan od beogradske opstine Stari grad
 • Transfer i partnerstva u tehnologijama zaštite životne sredine, projekat podrzan od CIDA
 • Lideri sutrašnjice za održivi razvoj i životnu sredinu, MATRA Program , 2006/2007
 • Evropske integracije – Izgradnja zajednicke “ekoloske” buducnosti u Evropi (Regionalna Inicijativa za koheziju u oblasti zivotne sredine), projekat podrzan od Fonda za otvoreno drustvo
 • RENCO – Regionalna ekološka kohezija: u susret strategiji urbanog održivog razvoja jugoistočne Evrope, projekat podrzan od SIDA I Ministarstva zivotne sredine Srbije
 • Žene kao glasnogovornice održivog razvoja i životne sredine, projekat podrzan od CIDA, WAVE_Report_2007-draft
 • Edukacija pokrajinskih i lokalnih organa o učešću javnosti u postupku donošenja odluka vezanih za Procene uticaja na životnu sredinu i Strateške procene uticaja na životnu sredinu, Projekat podrzan od Ministarstva za zastitu zivotne sredine Republike Srbija