Ponovljen poziv za preostala sredstva za dodelu sub-grantova u okviru ENV.net projekta

18 .januar 2020 – Ponovljen poziv za preostala sredstva za dodelu sub-grantova u okviru ENV.net projekta

  Original poziva na engl jeziku

Napomena: tekst poziva je identičan tekstu poziva koji je bio objavljen 2018.godine (videti tekst u nastavku), osim vrednosti projekta i roka

Vrednost po ovom po ovom pozivu je: 5600 EUR

Rok za prijavu: 25.januar, 2020, 17:00h.

_______________________________________

 

Tekst poziva koji je bio objavljen 2018.godine:

Osnovni cilj finansijske podrške je:

  • Doprinos unapređenju znanja i kritičkog shvatanja mogućnosti koju pruža model cirkularne ekonomije
  • Promocija i angažovanje malih NVO aktivnih u kampanjama i zastupanju pitanja od značaja za životnu sredinu, koje imaju iskustvo u realizovanju efikasnih akcija za dobrobit građana Zapadnog Balkana i Turske.

Ciljne grupe Poziva u Srbiji

Primarne ciljne grupe kao korisnici rezultata pojedinačnih projekata su mladi i mediji. Sekundarna ciljna grupa su donosioci odluka, prvenstveno na lokalnom nivou.

Specifične teme Poziva u Srbiji

– koncept cirkularne ekonomije – aktivnosti malih NVO u mapiranju, dokumentovanju i praksama vezano za cirkularnu ekonomiju, unapređivanje znanja i kritičkog razumevanja mogućnosti koje pruža model cirkularne ekonomije

– klimatske aktivnosti – online i direktno zastupanje na bazi informacija i promocija

Detalje poziva možete pogledati u POZIVU SA SMERNICAMA na srpskom  ( odnosno engleskom Env.Net_Subgrant_Call_eng_112018 )

  1. Formular za prijavu
  2. Budžet (u excel formatu  na zahtev)
Rok za podnošenje prijava je 7. decembar 2018., 17:00h. 5.decembra rok za prijavu je pomeren na 17.12.2018. u 17h!
  1. Obrazac ugovora o sub-grantu
  2. Obrazac za narativnio izveštavanje
  3. Obrasci i uputstva za finansijsko izveštavanje (biće na raspolaganju u excel formatu)