EEB

Na Generalnoj skupštini EEB (European Environmental Bureau), koja je održana 6. novembra 2018.godine u Briselu , Ambasadori održivog razvoja i životne sredine su primljeni za punopravnog člana. Member in focus.

AOR i EEB su Partneri od 2010. godine na ENV.net projektu.

EU i dalje kontinualno unapređuje svoje propise u oblastima životne sredine i klimatskih promena…..

Evropski biro za životnu sredinu (EEB – European Environmental Bureau) – godišnja konferencija i generalna skupština 2020.