EEB

Na Generalnoj skupštini EEB (European Environmental Bureau), koja je održana 6. novembra 2018.godine u Briselu , Ambasadori održivog razvoja i životne sredine su primljeni za punopravnog člana.

AOR i EEB su Partneri od 2012. godine na ENV.net projektu.