Podrška lokalne zajednice grada Vršca programu Eko-škole