Koliko je urađeno da se naprave koraci ka stvaranju uslova za primenu ovih Direktiva EU u oblasti ZAŠTITE PRIRODE?