Uzmimo učešće na prvom pripremnom sastanku Foruma za zaštitu životne sredine i klime u Srbiji: 26. septembar