Forum članova

Forum članova

 1. Aleksandra Mladenovic
 2. Ana Puđa
 3. Biljana Leković Milojković
 4. Bojan Naćić
 5. Bojan Šešič
 6. Danko Aleksić
 7. Darko Kenig
 8. Dijana Šarac
 9. Dragana Grujičić
 10. Džemila Kratovac
 11. Filip Jovanović
 12. Hristina Stevanović Čarapina
 13. Ivana Čarapina
 14. Jadranka Ćirić
 15. Jasna Stepanov
 16. Jovana Dubajić
 17. Jovana Džoljić
 18. Luka Ilić
 19. Ljiljana Ćurčić
 20. Marina Marjanović
 21. Milena Tabašević
 22. Milica Momčilović
 23. Milica Petrović
 24. Milica Perić
 25. Milka Bogdanović
 26. Miloš Puđa
 27. Mioslava Krsmanović
 28. Mirjana Barbulović
 29. Nada Isailović
 30. Nataša Žugić Drakulić
 31. Nebojša Pokimica
 32. Nela Cvetković
 33. Nenad  Čelarevič
 34. Pavle Pavlović
 35. Predrag Simonović
 36. Sandra Božić
 37. Sandra Radunović
 38. Snežana Milošević
 39. Sofija Nemet
 40. Tamara Vukov
 41. Tatjana Conev
 42. Una Stanimirović
 43. Zora Dajić Stevanović
 44. Žarko Bogatinović

Savet je 2013. godine doneo odluku o formiranju klubova: Forum članova i Forum prijatelja.

Forum članova  čine osobe koje su u nekom trenutku bile članovi AOR, a  nisu  istupile iz članstva po članu 23 niti su isključene iz članstva po clanu 24 Statuta, već im je samo smanjena aktivnost, kao i osobe koje rade na projektima AOR, a nisu podnele zahtev za učlanjenje.

U 2014. godini je bilo formiranje spiska. Možete nas i sami podsetiti da vas uključimo u spisak – pošaljite Email na office@ambassadors-env.com