Održan prvi nacionalni sastanak na projektu ForLife „Šuma – naš celoživotni učitelj“