Šangaj, april 2019: Sastanak koordinatora programa Mladi Eko-reporteri iz celog sveta