Sakupljeno preko 2000 kg limenki u oviru projekta „Svaka limenka se računa u Eko-školama“