Održane prve u nizu radionica o reciklaži u okviru Eko-paket projekta u školskoj 2017/2018