Prve radionice u okviru projekta Svaka limenka se računa u Eko-školama