Ambasadori održivog razvoja imaju novu Predsednicu