Podstrek školama u Beogradu da se uključe u međunarodni program Eko-škole