Prvi trening za regionalnu ECF mrežu: Tehnički aspekti procesa pristupanja EU