Razgovarali smo sa ekspertima EU o sprovođenju odredjenih direktiva EU iz oblasti: hemikalije, zagađenje vazduha i industrijsko zagađenje