Partnerstvo sa privredom: bili smo na osnivanju Senata privrede Srbije